Početak izrade

Dobrodošli na sajt BitniPrimeri.com.

Iz dosadašnjeg rada u srednjoj školi, kao predmetni nastavnik matematike, primetio sam da učenici prve godine dolaze iz osnovnih škola sa ne baš najboljim znanjem matematike. Sajt će sadržati najbitnije primere iz predmeta matematika i biće namenjem takvim učenicima. Glavnina sajta biće izrađena do 1.Septembra 2019. godine.

Dragoljub Perišić