Spisak Primera

Primer 1. Površina kvadrata

Primer 2. Obim kvadrata

Primer 3. Površina pravougaonika

Primer 4. Obim pravougaonika

Primer 5. Površina kruga

Primer 6. Obim kruga

Primer 7. Sabiranje razlomaka

Primer 8. Razlika kvadrata

Primer 9. Kvadrat binoma

Primer 10. Pitagorina teorema

Primer 11. Direktna proporcionalnost

Primer 12. Obrnuta proporcionalnost

Primer 13. Sniženje cene

Primer 14. Poskupljenje robe

Primer 15. Jednakostranični trougao

Primer 16. Jednakokraki trougao

Primer 17. Trougao – opšti slučaj

Primer 18. Zbir unutrašnjih uglova trougla

Primer 19. Zbir unutrašnjih uglova četvorougla

Primer 20. Stepen broja

Primer 21. Množenje brojeva

Primer 22. Deljenje brojeva

Primer 23. Najmanji zajednički sadržalac

Primer 24. Najveći zajednički delilac

Primer 25. Kocka

Primer 26. Pravilna četvorostrana prima

Primer 27. Pravilna trostrana prizma

Primer 28. Pravilna šestostrana prizma

Početak izrade

Dobrodošli na sajt BitniPrimeri.com.

Iz dosadašnjeg rada u srednjoj školi, kao predmetni nastavnik matematike, primetio sam da učenici prve godine dolaze iz osnovnih škola sa ne baš najboljim znanjem matematike. Sajt će sadržati najbitnije primere iz predmeta matematika i biće namenjem takvim učenicima. Glavnina sajta biće izrađena do 1.Septembra 2019. godine.

Dragoljub Perišić