Primer 1. Površina kvadrata

Detaljnije : Wiki – Kvadrat

© 2019 Dragoljub Perišić