Opšta astronomija – skripta

 1. Nebeska sfera i njeni elementi
 2. Horizontski i mesni ekvatorski koordinatni sistem
 3. Zvezdano vreme i rektascenzija
 4. Nebeski ekvatorski koordinatni sistem
 5. Ekliptički koordinatni sistem
 6. Galaktički koordinatni sistem
 7. Geografski koordinatni sistem
 8. Osnovni obrazci sferne trigonometrije
 9. Polarni sferni trougao
 10. Pravougli i kvadratni sferni trougao
 11. Prelaz sa horizontskih na ekliptičke koordinate i obrnuto
 12. Prelaz sa ekvatorskih na ekliptičke koordinate i obrnuto
 13. Prelaz sa galaktičkih na ekvatorske koordinate i obrnuto
 14. Izlaz i zalaz nebeskog tela
 15. Prolaz nebeskog tela kroz meridijan
 16. Prolaz nebeskog tela kroz prvi vertikal
 17. Najveća digresija nebeskog tela
 18. Izračunavanje paralaktičkog ugla
 19. Približna horizontska efemerida severnjače
 20. Priraštaji horizontskih koordinata
 21. Priraštaj paralaktičkog ugla
 22. Prividno godišnje kretanje Sunca i njegove posledice
 23. Godina (vrste i definicije)
 24. Prividno Mesečevo kretanje oko Zemlje
 25. Astronomska i fizička koncepcija vremena
 26. Zvezdano vreme
 27. Sunčano vreme (pravo, srednje, zonsko i ukazno)
 28. Vremensko izjednačenje
 29. Veze između pravog, srednjeg, zonskog i ukaznog vremena
 30. Prelaz sa zvezdanog na srednje sunčano vreme i obrnuto
 31. Neravnomernosti Zemljine rotacije
 32. Efemeridsko vreme (ET)
 33. Atomsko vreme (AT)
 34. Sistemi svetskog vremena UT (UT0, UT1, UT2, UTC, TAI)
 35. Novi dinamički sistemi vremena (TDT, TDB)
 36. Sopstveno i koordinatno vreme
 37. Julijanska i Beselova godina
 38. Kalendari
 39. Astronomska refrakcija
 40. Uticaj refrakcije na koordinate
 41. Uticaj refrakcije na izlaz i zalaz. Sumraci
 42. Paralaksa nebeskog tela
 43. Dnevna paralaksa i njen uticaj na horizontske koordiante
 44. Uticaj dnevne paralakse na ekvatorske koordinate
 45. Određivanje daljina i pravih veličina nebeskih tela u Sunčevom sistemu
 46. Godišnja paralaksa i njen uticaj na ekliptičke koordinate
 47. Uticaj godišnje paralakse na ekvatorske koordinate
 48. Određivanje zvezdanih daljina trigonometrijskom metodom
 49. Aberacija svetlosti
 50. Dnevna aberacija i njen uticaj na koordinate
 51. Godišnja aberacija i njen uticaj na ekliptičke koordinate
 52. Uticaj godišnje aberacije na ekvatorske koordinate
 53. Precesija
 54. Luni-solarna precesija i njen uticaj na koordinate
 55. Planetna precesija i njen uticaj na koordiante
 56. Opšta precesija i njen uticaj na koordinate
 57. Astronomska nutacija
 58. Uticaj astronomske nutacije na ekvatorske koordinate
 59. Uticaj precesije i nutacije na koordonate (dat preko Beselovih brojeva)
 60. Sopstveno kretanje zvezda i njegov uticaj na ekvatorske koordinate
 61. Srednji, pravi i prividni položaju zvezda (definicije)
 62. Godišnje i sekularne promene (prelaz sa jednog na drugi srednji položaj)
 63. Redukcija (prelaz sa srednjeg na prividni položaj zvezde i obrnuto)
 64. Astronomski godišnjaci
 65. Prividno kretanje  planeta po nebeskoj sferi
 66. Ptolomejev geocentrični sistem sveta
 67. Kopernikov heliocentrični sistem sveta
 68. Pravo Zemljino godišnje kretanje oko Sunca. Keplerovi zakoni
 69. Ticijus-Bodeova progresija
 70. Pravo Mesečevo kretanje oko Zemlje
 71. Pravo kretanje planeta i objašnjenje njihovih prividnih kretanja
 72. Elementi planetskih putanja 72a. Keplerova jednačina
 73. Polarne koordinate planete
 74. Heliocentrične ekliptičke koordinate planete
 75. Geocentrične ekliptičke i ekvatorske koordinate planete
 76. Komete, meteorski rojevi i meteori (njihove putanje)
 77. Pomračenja -todo
 78. Izvođenje zakona gravitacije
 79. Diferencijalne jednačine planetskog kretanja oko Sunca
 80. Izvođenje drugog Keplerovog zakona -todo
 81. Izvođenje prvog Keplerovog zakona -todo
 82. Izvođenje trećeg Keplerovog zakona -todo
 83. Astronomski instrumenti
 84. Konstante instrumenta (kolimacija, nagib i azimut) -todo
 85. Sunčani časovnik -todo
 86. Apsolutno i relativno određivanje ekvatorskih koordinata zvezda -todo
 87. Zvezdani katalozi
 88. Sistematske greške kataloga
 89. Međunarodna časovan služba -todo
 90. Određivanje časovnikova stanja i geografske dužine -todo
 91. Međunarodna služba širine -todo
 92. Periodično kretanje Zemljinjih polova -todo
 93. Određivanje pravouglih koordinata trenutnog Zemljinog pola -todo
 94. Uticaj pomeranja Zemljinih polova na geografske koordinate -todo